Výsledek hospodaření správy SBD Jeseník do 31.07.2018

Výsledek hospodaření správy SBD Jeseník do 31.07.2018

Náklady CZK 2.334.277,37
Výnosy CZK 2.549.153,39
Hospodářský výsledek CZK +214.876,02