Úřední deska
Oznámení představenstva SBD Jeseník

Oznámení představenstva SBD Jeseník

Dodátek k zápisu z volby představenstva a kontrolní komise, který opomněla zapsat do zápisu zapisovatelka Helena Švédová: Na delegátce bývalého představenstva byla i Bc. Dagmar Vrtná. Když mělo dojít k její volbě, prohlásila, že z kandidátky odstupuje a po deseti minutách se shromáždění delegátů odešla. Od té doby ji nikdo z SBD Jeseník neviděl.
Oznámení představenstva a kontrolní komise

Oznámení představenstva a kontrolní komise

Otevřený dopis Bc. Dagmar Vrtné  Vážená paní Vrtná, po naší telefonické domluvě, kdy jsme vás žádali o předání veškeré vaší agendy souvísející s vaší funkci předsedkyně představenstva SBD Jeseník , a vy jste nám fyzické předání odmítla a zanechala jste na sebe pouze e-mailový kontakt, touto písemnou formou vás opět vyzýváme k předání výše uvedeného a to k  datu - do tří pracovních dnů od doručení dopisu. Současně je naší povinností ... (více)

Stavební bytové družstvo Jeseník

Stavební bytové družstvo Jeseník

Zabýváme se správou nemovitostí jak ve vlastnictví SBD případně jiných subjektů (např. SVJ, horské apartmány, provozní jednotky)

Tyto služba zahrnují zejména:

  • ekonomické služby spojené se správou nemovitostí
  • právnické služby
  • činnosti spojená s údržbou a provozem nemovitostí
  • zajišťování havarijních služeb

Úřední dny :

Pondělí 07.00-16.00 přestávka na oběd 12.00-13.00

Čtvrtek 07.00-16.00 přestávka na oběd 12.00-13.00

Pracovní dny :

Úterý 06.30-15.00 přestávka na oběd 12.00-13.00

Středa 06.30-15.00 přestávka na oběd 12.00-13.00

Pátek 06.30-11.30