Stavební bytové družstvo Jeseník

Sídlo:

28. října 891/9
790 01 Jeseník

IČO : 00053571
DIČ : CZ 00053571

Bankovní spojení ČSOB a.s. pobočka Jeseník č.u. 1252648/0300

tel.: +420 584 401 111
mobil.: 606 045 044

Představenstvo:

Ing. Vít Dorničák, Ph.D. - předseda, e-mail: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Mgr. Alena Trunečková - 1. místopředseda, e-mail: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Filip Kania - 2. místopředseda, e-mail:  predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Jaromír Byrtus - člen

Pavel Šafařík - člen

Kontrolní komise:

Lenka Špangerová - předseda, e-mail: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Stanislava Patáková - člen, e-mail: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Jaromír Blanář - člen, e-mail: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

ŘEDITEL  DRUŽSTVA:

Miloš Richter,  telefon: 584 401 111, 601 158 548, e-mail: reditel@sbdjesenik.cz

Technický úsek :

Vojtěch Břenek - vedoucí technického úseku, telefon: 584 401 480, 603 852 373, e-mail: technik1@sbdjesenik.cz

Vladimír Šebrle, telefon: 584 401 480, 603 852 374, e-mail: sebrlev@sbdjesenik.cz

Ekonomický úsek :

Pokladna, členské a bytové záležitosti :

Martina Harbichová, telefon: 584 401 111, 606 045 044, e-mail: harbichovam@sbdjesenik.cz

Účetní oddělení :

Věra Hoczová, telefon: 584 401 111, 606 045 044, e-mail: hoczovav@sbdjesenik.cz

Ing. Jana Rajská, telefon: 584 401 111, 606 045 044, e-mail: rajskaj@sbdjesenik.cz