Výsledek hospodaření správy SBD Jeseník k 31.8.2018

Výsledek hospodaření správy SBD Jeseník k 31.8.2018

Náklady CZK 2.688.359,05
Výnosy CZK 3.211.211,58
Hospodářský výsledek CZK +522.852,53