Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznamujeme, že v sídle Stavebního bytového družstva Jeseník, na adrese Jeseník, 28. října 891/9, jsou uloženy písemnosti adresované níže uvedeným osobám, jejichž pobyt není SBD Jeseník znám.

Adresáti:

  • Churavý Michal
  • Sázel Pavel
  • Timbaris Dimitrius

Datum vyvěšení: 18.9.2018

V případě, že si adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 15 dní od zveřejnění, považuje se písemnost za doručenou.